دانشگاه شهر قونیه

دانشگاه شهر قونیه

دانشگاه سلجوق (Selcuk) ،  از بزرگ ترین دانشگاه های ترکیه است که در قونیه قرار دارد. این دانشگاه دولتی در سال 1975 تاسیس شد و حدود 85 هزار دانشجو در آنجا مشغول به تحصیل اند. نام آن از بنیانگذار فرمانروایی سلجوقیان ، سلجوق ابن دقاق ، اقتباس شده است. عمده شهرت دانشگاه سلجوق به خاطر کیفیت بالای آموزش در رشته های مربوط به پزشکی است. مرکز مولانا پژوهی نیز وابسته به این دانشگاه است.

دانشگاه های خصوصی کاراتای (Karatay) و مولانا (Mevlana) از دیگر دانشگاه های این شهر هستند.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR