اقتصاد شهر قونیه

اقتصاد شهر قونیه

از قرون وسطی ، قونیه شهر تجاری مشهوری بوده است. میزان زیادی از کالاهای قونیه شامل سبزیجات ، میوه ها ، غلات و حتی احشام بودند. در حال حاضر نیز کشاورزی نقش عمده ای در اقتصاد این شهر دارد.

گلیم قونیه ، شهرت جهانی دارد و صنعت فرش بافی هنوز هم در این شهر حرفه ای پر درآمد است. این شهر به عنوان مرکز صنعتی ، کالاهای صنعتی از جمله شیرینی جات ، سیمان ، چرم ، پنبه ، آلومینیوم و کود شیمیایی تولید می کند و در رشد اقتصادی سال های اخیر ترکیه نقش به سزایی داشته است. در دوره رنسانس ، قونیه تولید کننده فرش های ترکی صادراتی به اروپا بود.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR