مساجد شهر قونیه

مساجد شهر قونیه

مسجد علاء الدین (Alaeddin)

از قدیمی ترین آثار تاریخی دوران سلجوقیان است و بر روی تپه علاءالدین ساخته شده. این مسجد ، مکانی مهم برای سلاطین سلجوقی ترکیه بوده و آرامگاه پادشاهان این سلسله می باشد. این عمارت در نیمه قرن 12 و قرن 13 درچند مرحله ساخته شد. هم دژ و هم مسجد ، هر دو به نام سلطان علاء الدین کیقباد اول (Ala al-Din Kayqubad I) نام گذاری شده اند. مقبره این سلطان و همچنین مسعود اول (Mesud I) ، قلیچ آرسلان دوم (Kilij Arsalan II) ، رکن الدین سلیمان دوم (Suleyanshah II)  و چند سلطان دیگر در این مسجد قرار دارد.

مسجد ایپلیکچی (Iplikci)

نمونه خوبی از معماری سلجوقی در قونیه است که در مرکز شهر و در نزدیکی موزه مولانا قرار دارد. قدمت این مسجد به قرن 13 بر می گردد و حدود 50 سال پیش بازسازی شد. این مسجد مدرسه ای داشته که تخریب شده است. نمازگزاران هنور هم از این مسجد استفاده می کنند.

مسجد سلطان سلیمیه (Salimiye)

در کنار موزه مولانا قرار دارد و از زیباترین معماری های عثمانی در قونیه است. ساخت این بنا در زمان سلطان سلیم در سال 1558 آغاز شد و در سال 1587 تکمیل گردید.

مسجد شرف الدین (Sharaf al-Din)

در قرن 12 به دستور شرف الدین بنا شده و در سال 1444، قاره مان اوغلی ابراهیم دوم آن را تعمیر کرده است. مسجد شرف الدین با گذشت زمان تخریب شد و در سال 1626 ، ممی بک ، به دستور محمد چاوش اوغلی ، آن را بازسازی کرد.

مسجد عزیزیه (Aziziye)

اولین بار طی سال های 1671 تا 1676 ساخته شد. در سال 1876 این مسجد در اثر آتش سوزی به طور کلی تخریب شد. در سال 1891 سلطان عبدالعزیز این مسجد را از نو ساخت.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR