موزه مدرسه اینچه قونیه

موزه مدرسه اینچه مناره قونیه (Ince Minaret Medrese)

این بنا ، مدرسه ای مربوط به قرن 13 است و به نوعی معماری کهن دوران سلجوقی را نشان می دهد. این مدرسه را صاحب آتا فخر الدین علی (Sahib Ata Fahreddin Ali)  ، وزیر حکومت سلجوقی آناتولی ، بین سال های 1258 تا 1279  ساخت. مدرسه اینچه مناره از سال 1956 به صورت موزه درآمد و صنایع دستی متعلق به دوران سلجوقی و عثمانی را به نمایش گذاشته است. مناره این ساختمان باریک و بلند است و در مقایسه با دیگر مناره های زمان سلجوقی ساختاری منحصر به فرد دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR