موزه مدرسه قاره تای قونیه

موزه مدرسه قاره تای قونیه (Karatay Medrese)

این مدرسه را امیر شهر ، جلال الدین کاراتای (Celaleddin Karatay) ، در سال 1251 ساختو از سال 1955 ، تبدیل به موزه سرامیک شد. کاشی های دیواری دوران سلجوقی ، کاشی های سرای قباد آباد ، کاشی های عصر عثمانی در این موزه به نمایش گذاشته شده اند. علاوه بر این ، دیوارهای این مدرسه نیز از کاشی ساخته شده است.


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR