موزه باستان شناسی قونیه

موزه باستان شناسی قونیه (Archaeological Museum)

در سال 1963 به محل کنونی اش منتقل و ورود برای عموم آزاد شد. آثاری که از حفاری های قونیه و اطراف این شهر به دست آمده ، در این موزه به نمایش گذاشته شده است . موزه باستان شناسی سه بخش دارد : در بخش اول سنگ مزارها ، مجسمه های شیر دوره روم و همچنین قطعات معماری متعلق به دوره کلاسیک و آثار سنگی متعلق به دوره بیزانس در حیاط موزه جای گرفته است. بخش دوم ، مربوط به آثار دوران کلاسیک است و محل کتیبه ها ، مجسمه ها ، آثار گلی ، فلزی و شیشه ای است. بخش سوم به مهره ها ، مجسمه های کوچک و زینت آلات اختصاص دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR