موزه آتاتورک قونیه

موزه آتاتورک قونیه (Ataturk Museum)

ساختمان این موزه از معماری های باشکوه قرن نوزدهم است. این خانه را مردم قونیه به عنوان هدیه به آتاتورک اهدا کردند . در سال 1963 این خانه در اختیار وزارت علوم قرار گرفته و بازسازی شد و در سال 1964 به صورت موزه درآمد. در این موزه لباس ها ، عکس ها ، روزنامه ها و تاریخ فرهنگی شهر به نمایش گذاشته شده است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR