موزه مردم شناسی قونیه

موزه مردم شناسی قونیه (Ethnographic Museum)

این خانه زیبا با ستون های چوبی به سبک شرقی ، سقف های قدیمی الواری و پنجره های توری مشبک از نمونه های معماری بومی است که در کایسری به جای مانده. ورود به این موزه در سال 1975 برای عموم آزاد شد.

این عمارت طی سال های 1417 تا 1419 بنا شد و حرم سرای زنان و بخش سلاملیک (Selamlik) برای مردان دارد که اخیرا ساخته شد. سنگ قبرهایی در باغ آن دیده می شوند. اتاق های نمایشگاه در طبقه بالا قرار گرفته که از پله های داخل ساختمان راه دارند. مجموعه ها کوچک هستند و شامل جواهرات ، جامه ها ، اسلحه ها و پول های عثمانیان می شود. کاشی های نفیسی از هونات حمامی (Hunat Hamami) و مناره متعلق به قرن 13 آورده شده اند. در این موزه چادرهای ترکمنی برپا شده اندو مجسمه هایی در آن قرار دارد که کاربردهای مختلف خانه عثمانی رانشان می دهد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR