موزه قوم نگاری شهر قونیه

موزه قوم نگاری شهر قونیه  (Ethnography Museum)

در این موزه انواع لباس ، کمربند ، سلاح و سکه های با ارزشی به نمایش گذاشته شده است. بخشی از این موزه نیز به صورت نمایشگاهی برای قالی و قالیچه و گلیم درآمده است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR