موزه قویون اغلو شهر قونیه

موزه قویون اغلو شهر قونیه (Koyunoglu Museum)

حدود سه هزار متر مربع مساحت دارد. در طبقه اول تاریخ طبیعت ، سکه های قدیمی و گالری صنعتی و در طبقه بالا آثار آنتوگرافی ، قالی ، گلیم و کتاب های دست نویس قرار دارد. کتابخانه این موزه بیست هزار جلد کتاب دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR