جشنواره سماع درویشان قونیه

جشنواره سماع درویشان قونیه (Whirling Dervishes Festival)

مراسم یادبود مولانا ، صوفی بزرگ مقدس (1207 تا 1273) ،  از بزرگ ترین نمایش های جهان است که در موزه مولانا برگزار می شود. بیش از یک میلیون نفر برای جشنواره سماع دراویش به قونیه ، پایتخت باستانی سلجوقیان می آیند. این جشنواره در 9 تا 19 دسامبر برگزار می شود. رقص ، موسیقی و تجربه معنوی ، در طول اجرای سماع دراویش همگی با هم آمیخته می شوند و همچنین رهبر مذهبی و رهبر رقص نیز با هم یکی می شوند. شب آخر ، مجلس یادبود فوت مولانا و لقاء وی با خدا برگزار می شود.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR