مسجد سلطان احمد شهر استانبول

مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet)

مسجد سلطان احمد شهر استانبول|مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet)|مساجد شهر استانبول|درباره استانبول|تصاویر مسجد سلطان احمد استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز : 88610830 مسحدی تاریخی است و به خاطر کاشی های آبی رنگی کهدر تزیین دیوارهای داخلی به کار رفته به مسجد آبی (Blue) نیز معروف است. این مسجد یکی از شاهکارهای معماری اسلامی است که طی سالهای 1609 تا 1619 به دستور سلطان احمد اول ساخته شد ، به همین دلیل بعد از مرگ وی ، این مسجد را مسجد سلطان احمد نامیدند . مسجد آبی در قدیمی ترین بخش شهر ، در مقابل ایاصوفیا  و در چند قدمی قصر توپکاپی قرار دارد و مقبره سلطان احمد ، یک مدرسه اسلامی و یک خانقاه در آن واقع اند. این مسجد یکی از مراکز عبادی مهم شهر است ، ولی به عنوان جاذبه گردشگری نیز بسیار مطرح می باشد. در بعضی مواقع ، هنگام غروب ، برنامه معرفی و نورپردازی مسجد انجام می شود.

مسجد سلطان احمد شهر استانبول|مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet)|مساجد شهر استانبول|درباره استانبول|تصاویر مسجد سلطان احمد استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز : 88610830

مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet)

مسجد سلطان احمد شهر استانبول|مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet)|مساجد شهر استانبول|درباره استانبول|تصاویر مسجد سلطان احمد استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز : 88610830

مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet)

مسجد سلطان احمد شهر استانبول|مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet)|مساجد شهر استانبول|درباره استانبول|تصاویر مسجد سلطان احمد استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز : 88610830

مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet)

مسجد سلطان احمد شهر استانبول|مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet)|مساجد شهر استانبول|درباره استانبول|تصاویر مسجد سلطان احمد استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز : 88610830

مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet)

مسجد سلطان احمد شهر استانبول|مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet)|مساجد شهر استانبول|درباره استانبول|تصاویر مسجد سلطان احمد استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز : 88610830

مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet)

مسجد سلطان احمد شهر استانبول|مسجد سلطان احمد (Sultan Ahmet)|مساجد شهر استانبول|درباره استانبول|تصاویر مسجد سلطان احمد استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز : 88610830

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR