مسجد سلیمانیه استانبول

مسجد سلیمانیه (Suleymaniye)

یکی دیگر از مساجد امپراتوری عثمانی و دومین مسجد بزرگ استانبول است که بر روی تپه دوم (Second Hill) قرار دارد. این مسجد بین سالهای 1550 تا 1558 ، به دستور سلطان سلیمان اول ساخته شد. ارتفاع گنبد این مسجد 53 متر و قطر گنبد آن 27/5 متر است. بنا به سنت عثمانی ، مسجد سلیمانیه 4 مناره دارد که نشانه مساجدی است که به امر شاهان ساخته شده اند. بر پایه رسم آن دوره ، سلیمانیه ساختمان های جانبی مانند مدرسه ، حمام ، کتابخانه ، کاروانسرا ، بیمارستان و آشپزخانه عمومی نیز داشته است. این مسجد در نزدیکی بازار بزرگ ، مسجد فاتح و مسجد بایزید قرار دارد.

suleymaniye_mosque_istanbul_shabavizparvaz_مسجد سلیمانیه (Suleymaniye)|مسجد سلیمانیه استانبول|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول ترکیه|تور استانبول

مسجد سلیمانیه (Suleymaniye)

suleymaniye_mosque_istanbul_shabavizparvaz_مسجد سلیمانیه (Suleymaniye)|مسجد سلیمانیه استانبول|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول ترکیه|تور استانبول

مسجد سلیمانیه (Suleymaniye)

suleymaniye_mosque_istanbul_shabavizparvaz_مسجد سلیمانیه (Suleymaniye)|مسجد سلیمانیه استانبول|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول ترکیه|تور استانبول

مسجد سلیمانیه (Suleymaniye)

suleymaniye_mosque_istanbul_shabavizparvaz_مسجد سلیمانیه (Suleymaniye)|مسجد سلیمانیه استانبول|درباره شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول ترکیه|تور استانبول

مسجد سلیمانیه (Suleymaniye)


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR