مسجد فاتح استانبول

مسجد فاتح (Fatih Mosque)

 در منطقه فاتح قرار دارد و به دستور سلطان محمد فاتح ، بین سالهای 1463 تا 1470 ساخته شده است. این مسجد یک گنبد بزرگ ، چهار گنبد کوچک تر و دو مناره دارد و مدرسه بزرگ علوم اسلامی ، خانقاه ، کتابخانه و کاروانسرا در مجموعه آن واقع شده اند. در طی چندین زلزله صدمات زیادی به مسجد فاتح وارد شد و در زلزله سال 1766 گنبد اصلی و دیوارهای مسجد به طور کامل فرو ریخت. مسجد کنونی در سال 1771 ، در دوران سلطان مصطفی سوم ، بازسازی شده است. مقبره محمد فاتح و همسرش ، گلبهار خاتون (Gulbahar Hatun) ، در قبرستان این مسجد قرار دارد.

fatih_mosque_istanbul_shabavizparvaz_مسجد فاتح (Fatih Mosque)|درباره شهر استانبول |مساجد شهر استانبول|مسجد سلمانیه شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|درباره شهر استانبول

مسجد فاتح (Fatih Mosque)

fatih_mosque_istanbul_shabavizparvaz_مسجد فاتح (Fatih Mosque)|درباره شهر استانبول |مساجد شهر استانبول|مسجد سلمانیه شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|درباره شهر استانبول

مسجد فاتح (Fatih Mosque)

fatih_mosque_istanbul_shabavizparvaz_مسجد فاتح (Fatih Mosque)|درباره شهر استانبول |مساجد شهر استانبول|مسجد سلمانیه شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|درباره شهر استانبول

مسجد فاتح (Fatih Mosque)

fatih_mosque_istanbul_shabavizparvaz_مسجد فاتح (Fatih Mosque)|درباره شهر استانبول |مساجد شهر استانبول|مسجد سلمانیه شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|درباره شهر استانبول

مسجد فاتح (Fatih Mosque)

fatih_mosque_istanbul_shabavizparvaz_مسجد فاتح (Fatih Mosque)|درباره شهر استانبول |مساجد شهر استانبول|مسجد سلمانیه شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|درباره شهر استانبول

مسجد فاتح (Fatih Mosque)

fatih_mosque_istanbul_shabavizparvaz_مسجد فاتح (Fatih Mosque)|درباره شهر استانبول |مساجد شهر استانبول|مسجد سلمانیه شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|درباره شهر استانبول

مسجد فاتح (Fatih Mosque)

fatih_mosque_istanbul_shabavizparvaz_مسجد فاتح (Fatih Mosque)|درباره شهر استانبول |مساجد شهر استانبول|مسجد سلمانیه شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|درباره شهر استانبول

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR