مسجد رستم پاشا استانبول

مسجد رستم پاشا (Rustem Pasha Mosque)

معمار سینان در سال های 1561 تا 1563 آن را ساخت. رستم پاشا ، وزیر اعظم و داماد سلطان سلیمان اول بوده و این مسجد به دستور وی ، ساخته شد. کاشیکاری های نمای داخلی این مسجد از شهرت خاصی برخوردار است ؛ به این علت که با نقش های انواع گلهای میخک ، مینا ، زنبق و لاله پوشانده شده اند.

مسجد رستم پاشا استانبول|مسجد رستم پاشا (Rustem Pasha Mosque)|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

مسجد رستم پاشا (Rustem Pasha Mosque)

مسجد رستم پاشا استانبول|مسجد رستم پاشا (Rustem Pasha Mosque)|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

مسجد رستم پاشا (Rustem Pasha Mosque)

مسجد رستم پاشا استانبول|مسجد رستم پاشا (Rustem Pasha Mosque)|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

مسجد رستم پاشا (Rustem Pasha Mosque)

مسجد رستم پاشا استانبول|مسجد رستم پاشا (Rustem Pasha Mosque)|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

مسجد رستم پاشا (Rustem Pasha Mosque)

مسجد رستم پاشا استانبول|مسجد رستم پاشا (Rustem Pasha Mosque)|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|جاذبه های گردشگری شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

مسجد رستم پاشا (Rustem Pasha Mosque)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR