پارک امیگران استانبول

پارک امیگران (Emigran Park)

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_11با وسعت 470 هزار متر مربع ، یکی از بزرگ ترین پارک های استانبول است که در بخش اروپایی و در منطقه ساحلی ساریر (Sariyer) قرار دارد و در حال حاضر توسط شهرداری استانبول اداره می شود ، ولی در دوران عثمانی مالکیت خصوصی داشته است. وجود بیش از 120 گونه گیاهی ، این پارک را به محلی مناسب برای پیک نیک های خانوادگی تبدیل کرده است. این پارک در تعطیلات و آخر هفته ها بسیار شلوغ می شود.emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_02

پارک امیگران (Emigran Park)

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_03

پارک امیگران (Emigran Park) 

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_04

پارک امیگران (Emigran Park)

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_06

پارک امیگران (Emigran Park) 

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_09

پارک امیگران (Emigran Park)

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_10

پارک امیگران (Emigran Park) 

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_13

پارک امیگران (Emigran Park) 

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_14

پارک امیگران (Emigran Park)

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_20

پارک امیگران (Emigran Park)

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_07

پارک امیگران (Emigran Park)

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_08

پارک امیگران (Emigran Park) 

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_01

پارک امیگران (Emigran Park)

 

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_12

پارک امیگران (Emigran Park)

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_15

پارک امیگران (Emigran Park) 

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_16

پارک امیگران (Emigran Park)

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_17

پارک امیگران (Emigran Park) 

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_18

پارک امیگران (Emigran Park)

emirgan_park_istanbul_shabavizparvaz_19

پارک امیگران (Emigran Park) 


مشاوره رایگان