پارک گلهانه استانبول

پارک گلهانه (Gulhane Park)

قدیمی ترین و از بزرگ ترین پارک های شهر است و نام آن از کلمه فارسی گلخانه گرفته شده است. در زمان عثمانی پارک گلهانه قسمتی از باغ های محوطه قصر توپکاپی بوده است. گل های رز و لاله این پارک بسیار زیبا هستند و نام گلخانه نیز به این علت به این پارک داده شده است. اولین مجسمه آتاتورک در سال 1925 ، ستون گاتس و موزه تاریخ علم و تکنولوژی در اسلام (History of Science and Technology in Islam) در این پارک قرار دارند. این موزه در سال 2008 توسط نخست وزیر ترکیه افتتاح شد و تعداد 140 مدل از اختراعات دانشمندان  اسلامی در زمینه علوم مختلف در آن به نمایش گذاشته شده است.

Gulhane_Park_istanbul_shabavizparvaz_01

پارک گلهانه (Gulhane Park)

Gulhane_Park_istanbul_shabavizparvaz_02

پارک گلهانه (Gulhane Park)

Gulhane_Park_istanbul_shabavizparvaz_03

پارک گلهانه (Gulhane Park)

Gulhane_Park_istanbul_shabavizparvaz_04

پارک گلهانه (Gulhane Park)

Gulhane_Park_istanbul_shabavizparvaz_05

پارک گلهانه (Gulhane Park)

Gulhane_Park_istanbul_shabavizparvaz_06

پارک گلهانه (Gulhane Park)

Gulhane_Park_istanbul_shabavizparvaz_07

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR