پارک گوسکو آنکارا

پارک گوسکو (Gosku Park)

از مهم ترین نواحی تفریحی شهر است که در سال 2003 ، طی یکصد روز در زمینی به مساحت 508 هزار متر مربع ساخته شد. این پارک برکه ای به وسعت 141 متر مربع دارد که از مهم ترین دیدنی های آن به شمار می آید. گوکسو در منطقه آریامان (Eryaman)  قرار دارد.

1200px_Ankara_by_night_2013

پارک گوسکو (Gosku Park)  

goksu_park_ankara_shabavizparvaz_03

پارک گوسکو (Gosku Park)

goksu_park_ankara_shabavizparvaz_02

پارک گوسکو (Gosku Park) 

goksu_park_ankara_shabavizparvaz_05

پارک گوسکو (Gosku Park)

goksu_park_ankara_shabavizparvaz_06

پارک گوسکو (Gosku Park) 

goksu_park_ankara_shabavizparvaz_07

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR