پارک کورتولوس آنکارا

پارک کورتولوس (Kurtulus Park)

با مساحت یازده هکتار در میدان کورتولوس واقع شده و به خاطر داشتن چای خانه ها ، پیست اسکیت ، شهربازی و مسیر آموزش رانندگی برای بچه ها ، بسیار جذاب است.

kurtulus_park_ankara_shabavizparvaz_01

پارک کورتولوس (Kurtulus Prk)

kurtulus_park_ankara_shabavizparvaz_02

پارک کورتولوس (Kurtulus Prk)

kurtulus_park_ankara_shabavizparvaz_04

پارک کورتولوس (Kurtulus Prk)

kurtulus_park_ankara_shabavizparvaz_05

پارک کورتولوس (Kurtulus Prk)

kurtulus_park_ankara_shabavizparvaz_06

پارک کورتولوس (Kurtulus Prk)

kurtulus_park_ankara_shabavizparvaz_07

پارک کورتولوس (Kurtulus Prk)

kurtulus_park_ankara_shabavizparvaz_03

پارک کورتولوس (Kurtulus Prk)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR