پارک سگمنلر آنکارا

پارک سگمنلر (Segmenler Park)

با وسعت 67 هزار مترمربع در سال 1983 افتتاح شد. این پارک در منطقه کانکایا قرار داشته و آمفی تئاتری بزرگ ، استخرهای شنا ، زمین بازی کودکان و چمنزاری وسیع دارد. شهرداری و دیگر موسسات در آمفی تئاتر آن ، کنسرت و برنامه های فرهنگی برگزار می کنند.

segmenler_park_ankara_turkey_shabavizparvaz_05

پارک سگمنلر (Segmenler Park)

segmenler_park_ankara_turkey_shabavizparvaz_06

پارک سگمنلر (Segmenler Park)

segmenler_park_ankara_turkey_shabavizparvaz_04

پارک سگمنلر (Segmenler Park)

segmenler_park_ankara_turkey_shabavizparvaz_03

پارک سگمنلر (Segmenler Park)

segmenler_park_ankara_turkey_shabavizparvaz_02

پارک سگمنلر (Segmenler Park)

segmenler_park_ankara_turkey_shabavizparvaz_01

پارک سگمنلر (Segmenler Park)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR