شهر بلگراد

شهر بلگراد صربستان

 بلگراد پایتخت و بزرگ ترین شهر در کشور صربستان است و معنی لغوی بلگراد ، سفید می باشد. جالب است بدانید در سال های 1918 تا 2003 بگلراد به دلیل کشور گشایی های متفاوت پایتخت یوگسلاوی بوده است.

جغرافیای شهر بلگراد

شهر بلگراد در حد فاصل رودخانه های دانوب و رود ساوا قرار گرفته است ، این شهر به دلیل وسعت و جمعیت زیادی که دارد یکی از بزرگترین شهرهای جنوب غرب اروپا می باشد. شهر بلگراد حدود 3،6 درصد از مساحت خاک صربستان را شامل می شود و 15 درصد از جمعیت این کشور در بلگراد ساکن هستند. به دلیل اینکه شهر بلگراد در نزدیکی تقاطع رودخانه های دانوب و رود ساوا قرار گرفته بیش از 1،200،000 نفر سکنه دارد که با احتساب محدود ه حومه شهر جمعیت آن به بیش از دو میلیون می رسد و از این رو بلگراد یکی از بزرگترین شهرهای جنوب غرب اروپاست.

شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

تاریخچه شهر بلگراد صربستان :

بلگراد در سال 1521 به دست نیروهای عثمانی اشغال و از آن تاریخ تا سال 1841 ضمیمه آن امپراتوری بود. در این سال بلگراد در خلال نبردهای عثمانی و اتریش ار ممالک عثمانی جدا شد و به امپراتوری جدا شد و به امپراتوری اتریش - مجارستان پیوست. پس از فروپاشی امپراتوری اخیر در سال 1918 تا 2003 بلگراد پایتخت یوگسلاوی بود.

شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

مذهب شهر بلگراد:

 انواع دین های متفاوت در این شهر درکنار یکدیگر زندگی می کنند اما دین غالب شهر مسیحی هستند. تنها مسجد به جا مانده در شهر بلگراد مسجد بایراکلی نام دارد.

مردم شهر بلگراد :

بیشتر ساکنان شهر اقوام مجاری هستند که پیشینیان آن ها در ابتدای قرن ششم میلادی در این منطقه ساکن شده بودند.

شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

شهر بلگراد صربستان :

بلگراد امروزی یکی از قدیمی ترین شهرهای اروپایی است که به طور کامل از تاریخ غیر معمول ساخته شده و بازتاب های آن به عنوان گرد و غبار پر زرق و برق پراکنده شده است. موسیقی و هنر یکی از قویترین رشته در شهر بلگراد می باشد.

شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

بلگراد

شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد


شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR