مذهب شهر بلگراد

مذهب شهر بلگراد

بر طبق سرشماری سال 2002 ، 90.68 % از شهروندان بلگراد ارتدکس ، 1.29 % اسلام ، 1.03 % کاتولیتک ، 0.24 درصد پروتستان ، 0.03 درصد یهودی ، 2.02 درصد از اعتقادات ناشناخته و 3% هم کافر اعلام شده اند.

صربستان به طور سنتی یک کشور مسیحی از زمان مسیحی کردن صرب ها توسط کلیسای ارتدوکس شرقی سیریل در قرن نهم بوده است. در زمان حکومت عثمانی بالکان ، اسلام سنی در منطقه جنوبی سندجاک و دره پیششو بودند. کلیسای کاتولیک از زمان حضور مجارها در وجوودینا (عمدتا در بخش شمال استان) ریشه دارد و پروتستانتیسم در قرن 18 و 19 با حل و فصل اسلوواکی در وجوودینا وارد شد.

اسلام  در کشور صربستان:

اسلام اغلب در جنوب غربی صربستان در منطقه سنژاک یا رسکا حضور دارد (به ویژه در شهر نوبی پازار و شهرداری های توتین و سجینیکا) ، و همچنین در بخش های جنوبی صربستان (شهرداری های Preševo و Bujanovac) گروه های قومی که اعضای آن عمدتا طرفدار اسلام هستند عبارتند از : بوسنی ها ، مسلمانان ، ملیت ها ، آلبانی ها و گورانی . شمار قابل توجهی از مردم رم نیز طرفداران اسلام هستند.

یهیودیت در صربستان :

از سال 2011، 787 نفر از یهودیان در صربستان اعلام کردند که 578 نفر مذهب خود را به عنوان یهودیت اعلام کردند و بیشتر در شهرهای بلگراد (286)، نووی ساد (84) ، سوگوتیا (75) و پنچوو (31) بودند. تنها کنیسه باقی مانده در صربستان ، کنیسه بلگراد است. تعداد کمی از یهودیان در زنجانین و سامبور وجود دارد ، با خانواده های جدا شده در سراسر صربستان پراکنده شده اند.

ملحدین در صربستان :

حدود 1.1٪ جمعیت صربستان ملحد است. مذهب در Novi Begrad کمترین بود و 3.5٪ از جمعیت ملحدان (نسبت به کل بلگراد و نووی ساد 1.5٪) و بالاترین در مناطق روستایی کشور بود .

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR