فرودگاه نیکولاتسا بلگراد

فرودگاه نیکولا تسا شهر بلگراد

فروگاه نیکولا تسا در شهر بلگراد صربستان قرار دارد. در سال 2006 به افتخار دانشمند و مخترع نیکولا تسلا تغییر نام داده است.  این فرودگاه بزرگترین و شلوغ ترین فرودگاه در صربستان است ، در 18 کیلومتری (11 مایل) غرب از مرکز شهر بلگراد رد نزدیکی حومه Surčin واقع شده است و در نزدیکی نواحی حاصلخیز سیرمیای قرار دارد.

این فرودگاه توسط شرکت دولتی "Aerodrom Nikola Tesla Beograd" اداره می شود. خدمات تاکسی فرودگاه را شرکت های : Eagle ، Air Pink Express ، Prince Aircraft انجام می دهند.

فرودگاه نیکولاتسا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

فرودگاه نیکولاتسا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

فرودگاه نیکولاتسا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

فرودگاه نیکولاتسا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

فرودگاه نیکولاتسا بلگراد|شهر بلگراد صربستان|آب و هوای شهر بلگراد صربستان|جاذبه های گردشگری شهر بلگراد|جمعیت شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد|حمل و نقل شهر بلگراد|بهترین هتل های شهر بلگراد

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR