موزه یوگسلاوی در بلگراد

موزه یوگسلاوی در بلگراد  (Museum of Yugoslavia)

مرکز یاد بود جوزف بروز تیتو (Josip Broz Tito)

هر سه ساختمانی که موزه یوگسلاوی را تشکیل می دهند قبلا بخشی از مرکز یادبود جوزف بروز تیتو بودند. موزه در تاریخ 25 می 1962 افتتاح شد. اهالی شهر بلگراد برای تولد 70 سالگی رئیس جمهور یوگسلاوی به نام جوزف بروز تیتو  تاسیس کردند. در موزه جوایزی که تیتو تا سال 1962 دریافت کرده است به نمایش گذاشته شده. مجموعه ی ویژه ای از بتون در این موزه وجود دارد.

در تاریخ 16 نوامبر سال 1982 ، مرکز یادبود جوزف بروز تیتو تاسیس شده و مرکز یادبود شامل چندین ساختمان و موسسات بود که عمدتا در بلگراد قرار داشت ، بلکه در سایر نقاط یوگسلاوی نیز بود. بخشی از مرکز یادبود خانه گلها نام دارد که در آن تیتو دفن شده است. اکثر ساختمان هایی که مرکز یادبود را تشکیل می دادند در همان پارک در منطقه Dedinje بلگراد قرار داشتند.

ساختمان موزه قدیمی پس از موزه 25 می (موزه جدید) افتتاح شد. این نمایش قطعه موزه ای است که فرهنگ ، قومنگاری یوگسلاوی را ثبت می کند.

موزه یوگسلاوی حاوی بیش از 75،000 شی ارزشمند است که بیانگر تاریخ شگفت انگیز و پر هیاهوی شهر بلگراد می باشد . بسیاری از این اشیا هدایایی است که تیتو در طی سفرهای خود در مدت ریاست جمهوری خود گرفته بود. عکس ها ، آثار هنری ، اسناد تاریخی ، فیلم ها، سلاح ها ، گنجینه های جالب زیادی در این موزه نگهداری می شوند.

موزه انقلاب مردم یوگسلاوی:

موزه انقلاب مردم یوگسلاوی در سال 1959 توسط کمیته مرکزی لیگ کمونیستهای یوگسلاوی تاسیس شد. ساخت ساختمان موزه تنها در سال 1978 در جدید بلگراد بین کاخ صربستان و برج Ushee آغاز شد. قرار بود این ساختمان در سال 1981 در 40 سالگرد انقلاب باز شود اما هرگز پایان یافت. ساختار ناتمام مانده است و توسط چندین تن از افراد بی خانمان اشغال شده است.

موزه یوگسلاوی در بلگراد|موزه های شهر بلگراد|موره شهر بلگراد صربستان|هتل های شهر بلگراد صربستان|مراکز خرید شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد صربستان|تور بلگراد صربستان

موزه یوگسلاوی در بلگراد|موزه های شهر بلگراد|موره شهر بلگراد صربستان|هتل های شهر بلگراد صربستان|مراکز خرید شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد صربستان|تور بلگراد صربستان

موزه یوگسلاوی در بلگراد|موزه های شهر بلگراد|موره شهر بلگراد صربستان|هتل های شهر بلگراد صربستان|مراکز خرید شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد صربستان|تور بلگراد صربستان

موزه یوگسلاوی در بلگراد|موزه های شهر بلگراد|موره شهر بلگراد صربستان|هتل های شهر بلگراد صربستان|مراکز خرید شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد صربستان|تور بلگراد صربستان

موزه یوگسلاوی در بلگراد|موزه های شهر بلگراد|موره شهر بلگراد صربستان|هتل های شهر بلگراد صربستان|مراکز خرید شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد صربستان|تور بلگراد صربستان

موزه یوگسلاوی در بلگراد|موزه های شهر بلگراد|موره شهر بلگراد صربستان|هتل های شهر بلگراد صربستان|مراکز خرید شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد صربستان|تور بلگراد صربستان

موزه یوگسلاوی در بلگراد|موزه های شهر بلگراد|موره شهر بلگراد صربستان|هتل های شهر بلگراد صربستان|مراکز خرید شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد صربستان|تور بلگراد صربستان

موزه یوگسلاوی در بلگراد|موزه های شهر بلگراد|موره شهر بلگراد صربستان|هتل های شهر بلگراد صربستان|مراکز خرید شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد صربستان|تور بلگراد صربستان

موزه یوگسلاوی در بلگراد|موزه های شهر بلگراد|موره شهر بلگراد صربستان|هتل های شهر بلگراد صربستان|مراکز خرید شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد صربستان|تور بلگراد صربستان

موزه یوگسلاوی در بلگراد|موزه های شهر بلگراد|موره شهر بلگراد صربستان|هتل های شهر بلگراد صربستان|مراکز خرید شهر بلگراد|هتل های شهر بلگراد صربستان|تور بلگراد صربستان

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR