موزه زپتر بلگراد


موزه زپتر بلگراد (Zepter Musuem)(Zepter Muzej)

بنیانگذار موزه زپتر و مالک آن ، خانم مادلنا زپتر (Madlena Zepter) شهروند بلگراد می باشد و شهر خود را با یک موسسه فرهنگی دیگر معرفی کرد. کیفیت و اهمیت این موسسه به قدری بالا بود که محل نشست برای همه دوستداران هنر از شهر یا کل منطقه و همچنین ا زخارج از کشور است. با تصمیم وزارت فرهنگ جمهوری صربستان این موسسه به عنوان اولین موزه هنر خصوصی در صربستان ثبت شده است.

موقعیت دقیق موزه زپتر :

در تاریخ 1 ژوئیه 2010 در ساختمانی با شکوه در مرکز تاریخی بلگراد و مجاور موسسات فرهنگی و آموزشی با ارزش کشور (آکادمی علوم و هنر صربستان ، دانشکده های فلسفه ، هنرهای زیبا ...) در خیابان کنز میهایلا در خیابان 42 قرار گرفت.

هدف فعالیت موزه زپتر :

فعالیت اصلی موزه زپتر (Museum Zepter) ، جمع آوری ، محافظت ، مطالعه ، ارائه نمایشگاه و انتشار آثار هنری است. مسئولین موزه در نظر دارند که آثار هنری را جمع آوری کنند تا بتوانیم صحنه هنر پیچیده در صربستان را در نیمه دوم قرن بیستم و آغاز هزاره جدید تجسم نمایند.

موزه زپتر به عنوان یک مرجع و منبع خود را ثابت کرده است و سعی شده به تمامی گرایش های هنری توجه ی ویژه ای شود. سعی شده آزادی عملی به جوانان داده شود و از استعدادهای آن ها استفاده شود. گنجینه اطلاعاتی غنی در موزه نگهداری می شود و همواره موزه جز بهترین مراکز فرهنگی شهر می باشد.

موزه زپتر تنها در سه سال فعالیت خود ، تعداد نمایندگان هنری خود را از 134 به 164 و تعداد آثار هنری از 350 تا به 400 افزایش داده اند. مسئولین موزه اهتمام خاصی به کسانی که دانش آموخته ی دانشکده های هنرهای زیبا هستند ، دارد.

موزه زپتر در یک کلام :

موزه زپتر (Zepter)  یک موجود زنده است و همواره سعی دارد با مدرن ترین وسایل و تجهیزات جز بهترین مکان های برای پرورش هنر باشد. رویدادهای فرهنگی ، کنسرت های موسیقی ، نمایش های ویدئویی ، بحث ها و تبلیغات ، سخنرانی ها ، جلسات محلی و مذاکرات حرفه ای در این مکان انجام می شود.

 موزه کوچک زپتر ، نمایشگاهی از نقاشی ها و مجسمه هایی است که نشان دهنده هنر معاصر این کشور می باشند. هزینه ورودی آن کم است و به مرکز شهر نزدیک ، بنابراین بازدید از هنر دست هنرمندان معاصر صربستانی و قدم زدن در این ساختمان سه طبقه خیلی جالب است.

موزه زپتر بلگراد|موزه زپتر بلگراد (Zepter Musuem)(Zepter Muzej)|موزه های شهر بلگراد|درباره تورهای بلگراد|جاهای دیدنی شهر بلگراد|پارک های شهر بلگراد صربستان

موزه زپتر بلگراد|موزه زپتر بلگراد (Zepter Musuem)(Zepter Muzej)|موزه های شهر بلگراد|درباره تورهای بلگراد|جاهای دیدنی شهر بلگراد|پارک های شهر بلگراد صربستان

موزه زپتر بلگراد|موزه زپتر بلگراد (Zepter Musuem)(Zepter Muzej)|موزه های شهر بلگراد|درباره تورهای بلگراد|جاهای دیدنی شهر بلگراد|پارک های شهر بلگراد صربستان

موزه زپتر بلگراد|موزه زپتر بلگراد (Zepter Musuem)(Zepter Muzej)|موزه های شهر بلگراد|درباره تورهای بلگراد|جاهای دیدنی شهر بلگراد|پارک های شهر بلگراد صربستان

موزه زپتر بلگراد|موزه زپتر بلگراد (Zepter Musuem)(Zepter Muzej)|موزه های شهر بلگراد|درباره تورهای بلگراد|جاهای دیدنی شهر بلگراد|پارک های شهر بلگراد صربستان

موزه زپتر بلگراد|موزه زپتر بلگراد (Zepter Musuem)(Zepter Muzej)|موزه های شهر بلگراد|درباره تورهای بلگراد|جاهای دیدنی شهر بلگراد|پارک های شهر بلگراد صربستان

موزه زپتر بلگراد|موزه زپتر بلگراد (Zepter Musuem)(Zepter Muzej)|موزه های شهر بلگراد|درباره تورهای بلگراد|جاهای دیدنی شهر بلگراد|پارک های شهر بلگراد صربستان

موزه زپتر بلگراد|موزه زپتر بلگراد (Zepter Musuem)(Zepter Muzej)|موزه های شهر بلگراد|درباره تورهای بلگراد|جاهای دیدنی شهر بلگراد|پارک های شهر بلگراد صربستان

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR