کلیسا سنت مارک بلگراد

کلیسا جامع سنت مارک (Crkva Svetog Marka) :

کلیسا سنت مارک در سال 1940 میلادی در کنار کلیسای چوبی و تاریخی که تاریخ ساخت آن به 1835 میلادی بر می گردد، در پارک Tašmajdan ساخته شد . کلیسای سنت مارک یکی از بزرگترین کلیساهای این کشور است که در آن می توانید مجسمه موزاییکی مارک مقدس و نماد های تاریخی و مذهبی کشور صربستان را ببینید. ساختمان پارلمان این کشور هم در نزدیکی این کلیسا قرار گرفته است.

crkva_svetog_marka_belgrade_shabavizparvaz_01

کلیسا جامع سنت مارک (Crkva Svetog Marka)

crkva_svetog_marka_belgrade_shabavizparvaz_02

کلیسا جامع سنت مارک (Crkva Svetog Marka)

crkva_svetog_marka_belgrade_shabavizparvaz_05

کلیسا جامع سنت مارک (Crkva Svetog Marka)

crkva_svetog_marka_belgrade_shabavizparvaz_06

کلیسا جامع سنت مارک (Crkva Svetog Marka)

crkva_svetog_marka_belgrade_shabavizparvaz_07

کلیسا جامع سنت مارک (Crkva Svetog Marka)

crkva_svetog_marka_belgrade_shabavizparvaz_08

کلیسا جامع سنت مارک (Crkva Svetog Marka)

crkva_svetog_marka_belgrade_shabavizparvaz_09

کلیسا جامع سنت مارک (Crkva Svetog Marka)

crkva_svetog_marka_belgrade_shabavizparvaz_04_li crkva_svetog_marka_belgrade_shabavizparvaz_03

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR