بناهای یادبود بانکوک

بناهای یادبود بانکوک

 بنای یادبود رامای اول (King Rama I the Great Memorial)

این بنا ، به مناسبت صد و پنجاهمین سال روز تاسیس بانکوک در سال 1932 ، ساخته شده است.

بنای یادبود رامای سوم (King Rama III)

این بنا را اداره ی هنرهای زیبا در سال 1990 ، ساخته است.

مجسمه ی رامای ششم (King Rama VI Statue)

از این مجسمه که جلوی پارک لامپینی واقع شده ، در سال 1942 پرده برداری شد.

یادبود بزرگ پادشاه تاکسین (King Taksin The Great Monument)

در این مجسمه یادبود، پادشاه سوار بر اسب است با شمشیری در دست راستش ، از این مجسمه در سال 1954 پرده برداری شد.

مجسمه ای از پادشاه بزرگ ، رامای پنجم ،سوار بر اسب

(The Equestrian Statue of King Rama V the Great)

این مجسمه در سال 1908 ساخته شده .

بنای یاد بود نیروی انتظامی (Expeditionary Force)

بنای یادبود سربازان تایلندی است که در طی جنگ جهانی اول کشته شدند. در سال 1919 از این مجسمه پرده برداری شد.

بنای یادبود ملی (National Memorial)

در این مکان ، نقاشی های دیواری وجود دارد که رویدادهای تاریخی تایلند را از زمان ساخوتای تا راتاناکوسین ، نسخه هایی از دکوراسیون های سلطنتی و نمونه هایی از نبردهای تاریخی این کشور را نشان می دهد.

بنای یادبود پیروزی (Victory Monument)

بنای یادبود نظامی بزرگ است که در سال 1941 به یادبود پیروزی تایلند در جنگ با فرانسه ساخته شده است. این جنگ کوتاه مدت در برابر قدرت استعماری فرانسه در منطقه ی هندو چین (Indo - China) ، به راه افتاد و در نتیجه ی آن تایلند برخی از سرزمین های مستعمره ی فرانسه را آزاد کرد .

بنای یادبود آزادی (Democracy Monument)

بنایی عمومی در مرکز شهر بانکوک است که در نیمه ی راه میان سانام لانگ (Sanam Luang) ، زمین سابق سلطنتی در مقابل معبد پرا کا (Phra Kaew) ، و معبد کوه طلا (Golden Mount) قرار دارد.

برج های راسا(Rasa Towers)

دو ساختمان مرتفع هستند که در جاده ی فاهونیوتین (Phahonyothin Road)  ، در ناحیه ی تجاری در شمال بانکوک  قرار دارند. برج شماره ی یک دارای 28 طبقه و دومی 37 طبقه است که در سال 2006 کامل شدند.

مجمتع بزرگ داشت دولت (The Goverment Complex Commemorating)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR