موزه های شهر چیانگ مای

موزه های شهر چیانگ مای

 (Chiang Mai National Museum)

این موزه ، مجموعه ای از آثار پادشاهی لانا (Lanna) در زمینه هنر ، مجسمه های بودایی قدیمی و سلاح های جنگلی دارد.

موزه ی قبیله ای (Tribal)

در این موزه ، تاریخچه و فرهنگ قبایل بومی کوهستانی شمال تایلند به نمایش گذاشته شده است.

مرکز فرهنگ و هنر شهر چیانگ مای (City Arts and Cultural Center)

این موزه ، تاریخ چیانگ مای رابه روش جالبی معرفی می کند ؛ در سال 1924 تاسیس شده و دو بخش دارد. بخش جلویی این ساختمان مربع شکل ، محل نمایشگاه های دایمی است؛ اما بخش پشتی ساختمان، اختصاص به فعالیت های فرهنگی دارد و نمایشگاه های موقتی، فروشگاه سوغاتی ، سالن نمایش هنرهای لانا و ... دارد . این موزه ، وقایع ماقبل تاریخ را به طرق مختلف به مردم نشان می دهد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR