دانشگاه های شهر چیانگ مای

 

دانشگاه های شهر چیانگ مای 

این شهر ، دانشگاه های مختلفی دارد که عبارتند از دانشگاه چیانگ مای ، چیانگ مای راجاهات ، دانشگاه تکنولوژی راجامانگالا ، دانشگاه پایاپ (Payap)؛ دانشگاه مای جو (Maejo) و تعداد زیادی کالج. دانشگاه چیانگ مای- که در سال 1964 تاسیس شده - اولین دانشگاه دولتی خارج از بانکوک ؛ و دانشگاه پایاپ ، اولین موسسه ی خصوصی تایلندی بوده که امتیاز دانشگاه به آن اعطا شده است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR