قلعه پتروواردین نووی ساد

قلعه پتروواردین نووی ساد (Petrovaradin Fortress)

 قلعه پتروواردین در شهر نووی ساد قرار دارد و سمت راست رودخانه دانوب می شود. سنگ بنای این قلعه در 18 اکتبر سال 1692 گذاشته شده است. اکتشافات بسیاری در این قلعه انجام شده است و قدمت این شهر را به 19،000 تا 15،000 سال قبل از میلاد برده است. در طول حفاری های انجام شده در سال 2005، باستان شناسان کشف جدیدی داشتند و آن مهماتی بود که پیدا کرده بودند.

اولین تاسیسات با ورود رومیان به نووی ساد ساخته شد و بخشی از مرزهای کنار رودخانه دانوب را تقویت کرد. در سال 1235 میلادی پادشاه Bela IV مجارستانی گروهی را از فرانسه آورد. این فرانسوی ها به سفارش راهبان Belakut آمدند و سومه ای را بر روی بقایای قلعه روم کوسوم ساختند. دیوارهای این صومعه در بین سال های 1247 تا 1252 ساخته شد .

قلعه به دلیل تهدید ترکیه تقویت شد با این حال قلعه پس از محاصره دو هفته ای در سال 1526 سقوط کرد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR