سواحل نووی ساد

سواحل شهر نووی ساد

 یکی از زیبا ترین سواحل ، سواحل رودخانه دانوب است که در سال 1911 به طور رسمی درهای خود را به عموم مردم باز کرد، هرچند مدتها قبل از آن بسیار محبوب مردم شهر بود. در اواخر قرن نوزدهم ، یکی از محبوب ترین سواحل شهر ، حمام شانگهای دانوب ، یعنی Schwinmmschulen بود.  این منطقه قسمت کم عمق است و مردم می توانند شیرجه بزنند و شنا کنند.

در کنار ساحل غریق نجات و مامورین امنیتی وجود دارند و به خوبی مراقب توریست ها و مردمی که می خواهند شنا کنند ، هستند. مسئولین خدمات رفاهی و تفریحی ارائه می کنند مانند :

  • اجاره قایقرانی
  • سیستم غواصی
  • دوچرخه
  • رستوران 


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR