موزه ی ویوودینا نووی ساد

موزه ی ویوودینا نووی ساد

موزه Vojvodina ، موزه هنر و تاریخ طبیعی در شهر نووی ساد صربستان می باشد. موزه ویوودینا مجموعه ای از 400،000 نمونه و یک کتابخانه با بیش از 50،000 جلد است. نقاشی های زیادی در موزه وجود دارد که سبک آنها اروپایی می باشد. از جمله تابلوهای معروف می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • "مسیح و سنتور " توسط  Carlo Caliari
  • "مادر مقدس با مسیح" توسط Giulio Licinio
  • "پرتره مرد با شمشیر" توسط Palma Giovane
  • "استراحت سربازان" توسط Alessandro Magnasco
  • "بازدید ملکه سبا" توسط Frans Francken the Younger
  • "مگدالنا با مرده مسیح" توسط Macro Amtonio Bassetti

موزه ویوودینا دارای نمایشگاه های تاریخی ، باستان شناسی  و قومی است. ساختمان 35 موزه ، تاریخچه ویوودینا را از دوران پهلوانی تا اواخر قرن نوزدهم پوشش می دهد. ساختمان شماره 37 داستان هایی از سال 1945 که تاکید بر جنگ جهانی اول و دوم دارد روایت می کند.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR