13 تیر ، 1402

20 درصد مبلغ تور به صورت نقد باید پرداخت گردد مابقی به صورت اقساط 4 تا 10 ماهه. اقساط برای هر نفر دارنده دسته چک در قرارداد معتبر میباشد. هر نفر با دسته چک تا سقف 1/000/000/000 ریال میتواند اقساط کند. کارمزد اقساط 4 درصد به صورت ماهیانه و از راس محاسبه میگردد. یک فقره چک ضمانت به مبلغ کل اقساط از مسافر دریافت میگردد. اقساط به صورت ماهانه و از یک ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد آغاز میگردد. چک ها باید در وجه شرکت خدمات مسافرتی شباویزپروازآریا باشد

به عنوان مثال اگر شما عزیزان 50 میلیون تومان را 10 ماهه اقساط کنید ماهانه مبلغ 7 میلیون تومان باید پرداخت کنید و 10 تا چک 7 میلیون تومانی هرماه یک چک در وجه شرکت شباویز ثبت نمایید و یک چک ضمانت به مبلغ کل تور که روی چک عبارت برای ضمانت را مینویسید به شرکت تحویل میدید 

شباویز پرواز

ناشر: شباویز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR