13 آبان ، 1394

از جمله جاذبه های گردشگری محیط زیست و حیوانات محلی است که در هر کشور زندگی می کنند.تنوع و پراکندگی حیوانات در نقاط مختلف جهان باعث شده گردشگران به جاهای مختلف دنیا سفر کنند. یکی از زیبا ترین مخلوقات خداوند حیواناتی هستند که با دو رنگ چشم آفریده شده اند.لطفا در تصاویر زیر قدرت خالق جهان را ببینید.

animals_with_two_colored_eyes_shabaviz.net0002

animals_with_two_colored_eyes_shabaviz.net0006

animals_with_two_colored_eyes_shabaviz.net0004

animals_with_two_colored_eyes_shabaviz.net0007

animals_with_two_colored_eyes_shabaviz.net0008

animals_with_two_colored_eyes_shabaviz.net0009

animals_with_two_colored_eyes_shabaviz.net0010

animals_with_two_colored_eyes_shabaviz.net0011

animals_with_two_colored_eyes_shabaviz.net0012

animals_with_two_colored_eyes_shabaviz.net0013

animals_with_two_colored_eyes_shabaviz.net0016

animals_with_two_colored_eyes_shabaviz.net0017

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR