13 اسفند ، 1394

سال 2001 چندین بار باران عجیب در ایالت کرالا که در جنوب کشور هند است ، بارید. باران ها از این لحاظ عجیب بودند که قطرات آن سرخ بود و وقتی بر روی لباس مردم می چکید مثل آن بود که خون باریده است.

در طی بازه زمانی باران های سبز، زرد و سیاه هم گزارش شده است. اوایل گفته می شد رنگین شدن قطرات باران به خاطر انفجار یک شهاب سنگ در آن منطقه است ولی بعدها و پس از تحقیقات سازمان های دولتی هند ، نتیجه اعلام شد که این  رنگ ها  به دلیل هاگ های هوایی و جلبک های دریایی فراوان موجود در آن منطقه است.

در سال 2006 توجه جهان ناگهان به این موضوع جلب شد و دو دانشمند به نام های "گادفری لوییس" و "سانتوش کومار" اعلام کردند باران سرخ منشا زمینی دارد و به دلیل مقادیر بالای کربن و نیتروژن به این رنگ درآمده است.

red_rain_india_shabaviz.net0004

red_rain_india_shabaviz.net0003

red_rain_india_shabaviz.net0002

red_rain_india_shabaviz.net0001

red_rain_india_shabaviz.net0008

red_rain_india_shabaviz.net0007

red_rain_india_shabaviz.net0006

red_rain_india_shabaviz.net0005


ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR