باران ماهی (جالب و دیدنی)

مطالب خواندنی 13 اسفند ، 1394 5 دقیقه

 بارش باران از آسمان ، پدیده ای شگرف در هندوراس

پدیده ی بسیار عجیب که هر سال در شهر یور(YORO) هندوراس اتفاق می افتد. بارش ماهی یا "Liuvia de Peces" نامیده می شود.این پدیده به این گونه است هر سال دو بار به طور معمول در ماه می یا ژوئن (اردیبهشت یا خرداد) پس از رعد و برق و توفان شدید به مدت 2 ساعت یا بیشتر ، هزاران ماهی از آسمان بر روی خیابان های شهر می بارد.

پس از توفان شدید که سرتاسر شهر از ماهی فرش می شود ، ساکنان آن مقداری از ماهی ها را برای خوردن به خانه می برند.پس از بررسی های صورت گرفته محققان دریافتند ماهی هایی که از آسمان هندوراس به زمین می بارد با نوع ماهی هایی که در آب مجاور این منطقه ، فرق دارد.

مردم هندوراس که به نظر می آید چندان به دنبال آگاهی یافتن از دلیل بروز این پدیده نیستند، از سال 1998 سالانه جشنواره ای را برای بارش ماهی برگزار می کنند.

rain_fish_shabaviz.net0002

rain_fish_shabaviz.net0003

rain_fish_shabaviz.net0004

rain_fish_shabaviz.net0001

rain_fish_shabaviz.net0005

rain_fish_shabaviz.net0006

rain_fish_shabaviz.net0007

rain_fish_shabaviz.net0008

rain_fish_shabaviz.net0009

rain_fish_shabaviz.net0010

rain_fish_shabaviz.net0011

مشاوره رایگان