14 اسفند ، 1394

بزهای درختی جاذبه توریستی مراکش

در مراکش نوع خاصی از بز وجود دارد که از درخت بهتر از میمون و سایر پستانداران بالا می رود، بزهای درختی جاذبه توریستی مراکش هستند. میوه درخت خاصی به نام "آرگان"  غذای اصلی این دست از بزهاست. آرگان میوه ای شبیه به زیتون دارد.جالب است بدانید کشاورزان این کشور پشت سر بزها به راه می افتند و از درختی به درخت دیگر بالا می روند. دلیل این کار چه می تواند باشد؟!

دلیل این است که آرگان دارای هسته ای است که بزها نمی توانند  آن را هضم کنند و از دهان بیرون می اندازند، کشاورزان این هسته ها را جمع می کنند و پس از آسیاب کردن روغن آن را می گیرند.این روغن در آشپزی و صنایع آرایشی استفاده فراوانی دارد.

goats_trees_shabaviz.net0001

goats_trees_shabaviz.net0004

goats_trees_shabaviz.net0003

goats_trees_shabaviz.net0008

goats_trees_shabaviz.net0007

goats_trees_shabaviz.net0002

goats_trees_shabaviz.net0005

goats_trees_shabaviz.net0006

goats_trees_shabaviz.net0010

goats_trees_shabaviz.net0009

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR