21 آبان ، 1394

در یکی از مرطوب ترین مکان روی زمین، روستای Mawsynram در مگالایا هند ، یکی از زیباترین و جالب ترین پل های جهان وجود دارد .این پل که توسط مردم محلی با ریشه درختان زنده ساخته شده با گذشت زمان نه تنها فرسوده نمی شود بلکه رشد کرده و مستحکم تر می شود. این پل جالب از بیشتر پل های ساخته شده به دست بشر قوی تری است و در مقابل باران های بی امان هند کاملاً استوار باقی مانده است.

لطفا برای مشاهده تورهای هند اینجا کلیک کنید.

Bridge_of_tree_roots_in_India0001

Bridge_of_tree_roots_in_India0002

Bridge_of_tree_roots_in_India0003

Bridge_of_tree_roots_in_India0004

Bridge_of_tree_roots_in_India0005

Bridge_of_tree_roots_in_India0006

Bridge_of_tree_roots_in_India0007

Bridge_of_tree_roots_in_India0008

Bridge_of_tree_roots_in_India0009

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR