27 اردیبهشت ، 1391

برج های دوقلوی پتروناس به عنوان نماد پیشرفت اقتصادی کشور مالزی می باشند. برج های پتروناس به عنوان نماد و نشانه کشور مالزی تبدیل شده اند. مدت زمان ساخت این برج ها از سال 1995 تا 1998 می باشد.

ارتفاع برج ها 452 متر و تعداد طبقات هر برج 88 می باشد به طور کلی 78 آسانسور در این برج فعال هستند. این برج ها از زیر توسط مرکز خرید سوریا به یکدیگر متصل شده اند ، البته پلی در طبقات 41 و 42 این دو برج را به هم متصل کرده است.

1

3

4

5

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR