07 شهریور ، 1395

اگر به مارماریس سفر کردید حتما از این میدان دیدن فرمایید !

شهرداری شهر مارماریس ، میدان جوانان 19 می را با فواره های زیبا تزیین نموده و با رقص نور و موسیقی هارمونی جالبی را مهیا کرده است. مدت اجرای هر برنامه فواره ها حدودا نیم ساعت می باشد . تماشای این برنامه ها رایگان و به صورت شبانه روزی است که بسیاری از مردم را جذب کرده است.

در میانه حوض مجسمه پری قرار داده شده است . بسیاری از مردم با انداختن پول خرد به درون حوضچه ، در دل آرزو می کنند و از نمایش لذت می برند..

MARMARIS_shabaviz_parvaz0004

MARMARIS_shabaviz_parvaz0003

MARMARIS_shabaviz_parvaz0002

MARMARIS_shabaviz_parvaz0001

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR