27 شهریور ، 1395

از آنجایی که جزایر سیشل آب و هوای استوایی دارد در تمام طول سال گرم بوده و به همین علت هم مقصد مناسبی برای مسافرت در تمام ماه های سال است.
عموماً الگوی آب و هوایی سیشل تحت تاثیر دو جریان باد مخالف است، یکی از آنها جریانی که از سمت شمال غربی در ماه های اکتبر تا مارس می وزد و میانگین سرعت آن بین 8 تا 12 گره دریایی می باشد و دیگری باد نسبتاً شدیدتری که از سمت جنوب شرقی در ماه های می تا سپتامبر می وزد و سرعتی بین 10 تا 20 گره دریایی دارد. این جریان ها موجب خنک شدن آب و هوای سیشل شده و بهترین شرایط را برای قایق رانی مهیا می کند.
ایده آل ترین زمان برای شنا، غواصی، ماه های آوریل، می، اکتبر و نوامبر است. در این ماه ها دمای آب معمولاً به 29 درجه سانتی گراد رسیده و محدودۀ دید به بیش از 30 متر می رسد.
جشنوارۀ گشت های زیر آب سوبیوس (SUBIOS) دنیای فوق العاده ی زیر آب را با فیلم های نمایشی، گفتگوها و رقابت ها، به تصویر می کشد. از دیگر جشنواره ها می توان به فستیوال کریول (Kreol)، جشنواره ی سنت ها و میراث کریول که یک هفته به طول می انجامد و در ماه اکتبر هر سال برگزار      می شود، اشاره نمود.
جشنواره ی دریانوردی کاپ سیشل (Sailing Cup) که یک مراسم دریانوردی بین المللی است در ماه ژانویه و رقابت های ماهی گیری در ماه نوامبر برگزار می شوند. رقابت های ماهی¬گیری محلی دیگری هم در تمام طول سال اجرا می گردد.
در ادامه بهترین زمان سفر به سیشل برای انجام فعالیت های مختلف آمده است:
تماشای پرندگان: آوریل (فصل زاد و ولد)، می تا سپتامبر (فصل آشیانه سازی پرستوی سیاه) و اکتبر (مهاجرت)
غواصی: مارس تا می- سپتامبر تا نوامبر
ماهی گیری: اکتبر تا آوریل
پیاده روی: می تا سپتامبر
دریانوردی: تمام طول سال
ز آنجایی که جزایر سیشل آب و هوای استوایی دارد در تمام طول سال گرم بوده و به همین علت هم مقصد مناسبی برای مسافرت در تمام ماه های سال است.
عموماً الگوی آب و هوایی سیشل تحت تاثیر دو جریان باد مخالف است، یکی از آنها جریانی که از سمت شمال غربی در ماه های اکتبر تا مارس می وزد و میانگین سرعت آن بین 8 تا 12 گره دریایی می باشد و دیگری باد نسبتاً شدیدتری که از سمت جنوب شرقی در ماه های می تا سپتامبر می وزد و سرعتی بین 10 تا 20 گره دریایی دارد. این جریان ها موجب خنک شدن آب و هوای سیشل شده و بهترین شرایط را برای قایق رانی مهیا می کند.
ایده آل ترین زمان برای شنا، غواصی، ماه های آوریل، می، اکتبر و نوامبر است. در این ماه ها دمای آب معمولاً به 29 درجه سانتی گراد رسیده و محدودۀ دید به بیش از 30 متر می رسد.
جشنوارۀ گشت های زیر آب سوبیوس (SUBIOS) دنیای فوق العاده ی زیر آب را با فیلم های نمایشی، گفتگوها و رقابت ها، به تصویر می کشد. از دیگر جشنواره ها می توان به فستیوال کریول (Kreol)، جشنواره ی سنت ها و میراث کریول که یک هفته به طول می انجامد و در ماه اکتبر هر سال برگزار      می شود، اشاره نمود.
جشنواره ی دریانوردی کاپ سیشل (Sailing Cup) که یک مراسم دریانوردی بین المللی است در ماه ژانویه و رقابت های ماهی گیری در ماه نوامبر برگزار می شوند. رقابت های ماهی¬گیری محلی دیگری هم در تمام طول سال اجرا می گردد.
در ادامه بهترین زمان سفر به سیشل برای انجام فعالیت های مختلف آمده است:
تماشای پرندگان: آوریل (فصل زاد و ولد)، می تا سپتامبر (فصل آشیانه سازی پرستوی سیاه) و اکتبر (مهاجرت)
غواصی: مارس تا می- سپتامبر تا نوامبر
ماهی گیری: اکتبر تا آوریل
پیاده روی: می تا سپتامبر
دریانوردی: تمام طول سال

Untitled_1

sishel2ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR