22 دی ، 1395

چشمه پلکانی شگفت انگیز به نام (باداب سورت) در شهر ساری در شمال ایران می باشد. این باداب ها دارای چندین حوضچه هستند که هر کدام با یکدیگر کاملا متفاوت هستند . تفاوت حوضچه ها از لحاظ رنگ ، بو ، مزه و مقدار آبی است که درخود جای داده اند.بعضی از چشمه ها دارای آب شور و استخر هایی با عمق 15 متر و بعضی دیگر ترش مزه و دارای آبی به رنگ قرمز و نارنجی می باشند.جالب است بدانید که در کنار چشمه ها مقداری رسوب آهن وجود دارد.

sari_iran_badab001

جاذبه ی خاص این منطقه به دلیل طبقاتی بودن حوضچه ها می باشد . چشمه های باداب سورت در دامنه ی کوهستان قرار دارند . اگر به این حوضچه ها سر زدید حتما غروب و طلوع آفتاب را از دست ندهید .

sari_iran_badab002

چشمه پلکانی باداب سورت

sari_iran_badab003

چشمه پلکانی باداب سورت

sari_iran_badab004

چشمه پلکانی باداب سورت

sari_iran_badab005

چشمه پلکانی باداب سورت

sari_iran_badab006

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR