27 دی ، 1395

پرستش خرس

مردم آینو در مجمع الجزایر ژاپن و روسیه زندگی می کنند. در زبان آنها لغت خرس  "Kamui" به معنی خدا می باشد. در مذهب این مردم حیوانات زیادی به عنوان خدایان پرستیده می شوند ولی خرس بهترین خدای آنها می باشد. مردم آینو معتقدند که خدایان در قالب حیوان تجسم پیدا می کنند و اگر به خانه ی کسی وارد شوند برای دیدار این خانه آمده اند و بسیار اتفاق مهمی محسوب می شود.

وقتی خدایی به خانه کسی وارد می شود اهالی آن خانه می توانند حیوان را قربانی کنند و از پوست و گوشت آن استفاده کنند . مردم آمینو فکر می کنند که پوست و گوشت آن حیوان هدیه ای برای اهالی آن خانه می باشد.

2

مردم آمینو در زمستان به غار خرس ها می رفتند و خرس ماده را که به خواب زمستانی رفته بوده را شکار می کردند و اگر توله خرس داشت ، توله خرس ها را در اسارت نگه می داشتند تا به سن  2 یا 3 سالگی برسند سپس در مراسمی تحت عنوان جشنواره خرس توله ها را نیز قربانی می کردند. آن ها می گویند خداوند در جسم خرس مجسم شده تا گوشت و پوست این حیوان را به ما هدیه بدهد و با کشتن خرس دوباره خداوند رها می شود و به دنیای بی قید و بند خود باز می گردد. این مراسم خیلی مرسوم نیست ولی هنوز هم در مناطقی این رسوم اجرا می شوند. روستاییان سر خرس را بر روی نیزه می زدند و بدنه نیزه را با پوست خرس می پوشاندن.

3

پرستش خرس

4

پرستش خرس

5

پرستش خرس

6

پرستش خرس

bizarre_cultural_practices_ainu_bear_meal

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR