04 بهمن ، 1395

دو زبان در کشور بلژیک

بروکسل پایتخت کشور بلژیک می باشد. شهر بروکسل پایتخت اتحادیه اروپایی می باشد و بیش از هزار سال قدمت دارد، امروزه بروکسل را به نام توده گروه های مشترک یکی از سه منطقه ایالت فدرال بلژیک ، پایتخت حکومت پادشاهی و ستاد فرماندهی مرکزی جامعه مشترک فرانسوی و فلمنگی اتلاق می شود

GrandPlaceWeb

بروکسلی ها دو زبانه هستند ، یعنی هلندی زبان و فرانسوی زبان که هر دو این زبان ها را در شهر به رسمیت می شناسند. مدارس نیز یا هلندی یا فرانسوی زبان که هر دو این زبان ها را در شهر به رسمیت می شناسند. جالب این است که مدارس نیز یا هلندی یا فرانسوی زبان و خانواده های بلژیکی بسته به زبان رایج در خانه ، فرزندان خود را به یکی از این مدارس می فرستند و کودکان زبان دیگر را به عنوان زبان دوم آموخته و با تسلط صحبت می کنند.

bel

بروکسل

HOLAND پرچم هلند

FRANCE پرچم فرانسه

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR