20 بهمن ، 1395

جی بی فورس ایکس

مواظب قلب خود باشید چرا که تنها در طی دو ثانیه به سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت می رسید!

خوب است بدانید که جی فورس مرتفع ترین اسلینگ شات آسیا است که شما را با روی جدیدی از هیجان آشنا می کند. اسلینگ شات نوعی بازی خارق العاده است که ابتدا در میان سازه ای کروی می نشینید، این سازه با میله های مستحکم به دو میله مرتفع متصل است. چشمانتان را ببنید و آماده پرتابی بی نظیر شوید.

این سازه با سرعت به سمت بالا پرتاب می شود و در همان حال که به دور خود می چرخد، ارتفاعش کم و زیاد می شود.

shabaviz

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR