19 دی ، 1401

یکی دیگر از وسایلی که امتحان کردنش واقعا دل شیر می خواد دستگاه سقوط آزاد با ارتفاع 85 متر در پارک ارم هست . این دستگاه ساخت المان هست و براساس قانون جاذبه ی زمین عمل می کند .

28392

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR