12 اردیبهشت ، 1396

اغلب مردم گمان می کنند که تاریخچه کفش های پاشنه بلند به قرن بیستم و کم تر از صد سال پیش باز می گردد. اما قدری که در تاریخچه پاپوش ها و کفش های جهان جست‌وجو کنیم، با کفش های عجیب و غریب و خارق العاده ای رو به رو می شویم که گویی همین تازگی در هفته مد پاریس معرفی شده اند!

kabkab_shoes_historical_turkish0


کفش های کبکب که با نام کفش حمام هم شناخته می شوند، یکی از کفش های مرسوم قرن هجده و نوزده میلادی در سرزمین ترکیه و سوریه بوده اند. نام این کفش ها را از آن روی کبکب گذاشته اند که ب هنگام راه رفتن صدایی مانند کَب کَب ایجاد می کرده. خانم های ترک از کفش های کبکب در حمام های لغزنده و پر از بخار عمومی استفاده می کردند و گویا پاشنه های چوبی کفش به لیز نخوردنشان کمک می کرده است. بانوان برای پوشیدن کبکب از بندهایی چرمین استفاده کرده و آن را به روی پا می بستند.

البته این ارتفاع عجیب کفش های حمام تأثیری در عملکرد آن نداشته و بیش تر جنبه ای تزئینی دارد. پاشنه های بلند این کفش ها باعث می شد تا خانم ها نتوانند قدم های بلندی بردارند و این خود نشان از ثروت، آسودگی و فراغ بال پوشنده آن داشته است.

 در پیش رو نمونه ای از کفش های کبکب را می بینید که متعلق به دویست سال پیش بوده و از چوب ساخته شده است. وقتی به این کفش های چوبی دقت کنید، بر روی آن طرح هایی هندسی خواهید دید که مزین به نقره، عاج و صدف مرورارید هستند. ارتفاع این کفش ها در حدود ۳۰ سانتی متر می باشد و حدودا طولی ۲۵ سانتی متری دارند.

امروزه این کفش های کبکب در موزه هنرهای زیبای بوستون نگهداری شده و در معرض دید عموم قرار دارند.

دوره تاریخی: قرن هجدهم یا نوزدهم میلادی

محل ساخت: ترکیه یا سوریه

جنس: چوب مزین به نقره، صدف مروارید و عاج

مشخصات: 27.5 × 19 × 23 سانتی متر

محل نگهداری: موزه هنرهای زیبای بوستون، آمریکا

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR