22 خرداد ، 1396

دبی شهری از امارات متحده ی عربی با دمای هوای بالا و هوای شرجی است اما این مساله باعث کاهش مسافران دبی نشده است چون هرساله به تعداد مسافران دبی افزوده می شود ،  دبی شهر ساختمان های بلند ، شهریازی ها ، جزیره های مصنوعی و ........ است  . برای خیلی ها امکانات مقصدی که سفر می کنند اهمیت دارد اما خیلی ها هم که برای استراحت به سفر می روند آب و هوا مهمترین نکته است  دمای هوای دبی در ماه ها ی مختلف به شرح زیر است :

منبع : www.shabaviz.net

3_1ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR