11 شهریور ، 1396

زنبور عسل دو معده دارد !

سیستم بدنی زنبور به گونه ای طراحی شده است که دو معده را در خود جای داده است.  معده اول و دوم توسط دریچه ای به یکدیگر وصل هستند. وقتی زنبور شهد گل ها را می مکد ، شهد گل وارد معده مخزن عسل می شود و بقیه ی مواد غذایی که مربوط به هضم معده گوارشی است وارد معده دوم می شود.

زنبور عسل دو معده دارد|درباره زنبور عسل|نیش زدن زنبور عسل|طبیعت|گلهای زنبور عسل|شباویز پرواز|تورهای شباویز پرواز

معده اول را کیسه عسلی یا چینه دان می نامند که پس از تولید عسل از طریق خرتوم زنبور به موم های عسل تزریق می شود.

زمانی که زنبور گرسنه باشد توسط ماهیچه هایی که در اطراف معده عسلی وجود دارد فشار وارد می کند و مقداری عسل به معده هضم غذایش می فرستد و گرسنگی اش برطرف می شود. هضم و دفع غذا به دستور معده دوم انجام می شود.

این را باید بدانید که عسل از مدفوع زنبور جدا است و ماده ای آجری رنگ تا قهوه ای است که در خارج از کندو ریخته می شود و به هیج عنوان داخل کندو  عمل دفع انجام نمی شود. خلاصه مطلب این است که عسل از فضولات زنبور یا گل نمی باشد. پس با خیال راحت از عسل گوارا داخل کندو بخورید و لذت ببرید.

جالب است بدانید که گرد گل جز معدود موادی است که در طبیعت به هیچ عنوان فاسد نمی شود و خداوند عسل را از شهد و گرد گل ها می آفریند. در نتیجه مفید بودن این ماده ی خاص و شفا بخش مشهود است.

shabavizparvaz_01خصوصیات جالب زنبورها :

  • زنبور از بوی عرق بدش می آید و به کسی که بدنش بو بدهد یا عطر زده باشد حمله می کند.
  • وقتی ملکه ی زنبور عسل وارد کندو می شود ، صدای خاصی تولید می کند به این منطور که زنبور های کارگر را تحریک کرده تا اگر خطری وجود دارد به خاطر او بجنگند.

زنبور عسل دو معده دارد|درباره زنبور عسل|نیش زدن زنبور عسل|طبیعت|گلهای زنبور عسل|شباویز پرواز|تورهای شباویز پرواز

زنبور عسل

زنبور عسل دو معده دارد|درباره زنبور عسل|نیش زدن زنبور عسل|طبیعت|گلهای زنبور عسل|شباویز پرواز|تورهای شباویز پرواز

زنبور عسل

زنبور عسل دو معده دارد|درباره زنبور عسل|نیش زدن زنبور عسل|طبیعت|گلهای زنبور عسل|شباویز پرواز|تورهای شباویز پرواز

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR