19 مهر ، 1396

جنگل های ترکیه را می شناسید؟

این پوشش گیاهی نواحی آناتولی شرقی ، سواحل دریای سیاه و مدیترانه را در برگرفته است و حدود 27 درصد از مساحت ترکیه ، حدود 21 میلیون هکتار ، را پوشانده است. برنامه حفاظت از جنگل های ترکیه باعث شد که بعد از سال 1970 جنگل های ترکیه توسعه یابند. بنابر آمار سال 2010، حدود 12 پارک طبیعی ساحلی ترکیه وجود دارد. این مناطق حفاظت شده هستند و تحت نظارت وزارت محیط زیست و جنگلداری (Ministry of Environment and Forest)  قرار دارند.

از جمله جنگل های مهم ترکیه می توان موارد زیر را نام برد:

جنگل های پنتیک (Pontic) :

اطراف دریا سیاه جنگل های بسیاری وجود دارد که از بین آنها می توان به جنگل های پنتیک یا کولخین (Kolchian) اشاره کرد. در این مناطق باران فراوان می بارد و زمستان ها ملایم است. درخت ممرز (Hornbeam)، شاه بلوط شیرین (Sweet Chestnut) ،، صنوبر شرقی (Oriental Sqruce) ، توسکا (Alder)  از رایج ترین گونه های این جنگل ها هستند و درختچه های گل صد تومانی (Rhododendron)، شب بو (Laurel) ، خاس ، نام های دیگر آن خاش یا راج (Holly) ، گل تلفونی (Myrtle) ، درختچه فندوق (Hazel) و گردو هم در این منطقه یافت می شود.

دیگر مناطق اطراف دریای سیاه را جنگل های برگ ریز پوشانده است . گونه های اصلی این منطقه شامل صنوبر شرقی (Oriental Sqruce) ، راش (Beech)، درخت ممرز ، توسکا ، نراد (Fir) و سرخدار (Yew) است و بلوط (Oak) و کاج (Pine) هم در بخش های خشک تر آن رشد می کنند.

forest_pontic_turkey_shabavizparvaz_01

جنگل های پنتیک (Pontic)

forest_pontic_turkey_shabavizparvaz_02

جنگل های پنتیک (Pontic)

forest_pontic_turkey_shabavizparvaz_03

جنگل های پنتیک (Pontic)

forest_pontic_turkey_shabavizparvaz_04

جنگل بلگراد ترکیه :

در منطقه ساری یر (Sariyer) ، در بیست کیلومتری شمال استانبول ، قرار دارد و جنگلی برگ ریز است. مساحت این جنگل حدود 5،500 هکتار و محل زیست گونه های بسیاری از گیاهان ، پرندگان و حیوانات ، شامل بیش از 71 گونه پرنده و 18 پستاندار است. درخت بلوط جنگلی (Sessile Oak)در این منطقه فراوان است. این جنگل اکنون جزء مناطق حفاظت شده به حساب می آید و شکار در این جنگل ممنوع است.

forest_belgrade_turkey_shabavizparvaz_01

جنگل بلگراد ترکیه

forest_belgrade_turkey_shabavizparvaz_02

جنگل بلگراد ترکیه

forest_belgrade_turkey_shabavizparvaz_03

جنگل بلگراد ترکیه

forest_belgrade_turkey_shabavizparvaz_04

جنگل کارابیوکاک (Karabucak Forest) :

این جنگل در جنوب ایالت مرسین (Mersin)، ایالتی در جنوب ترکیه ، قرار گرفته است و دو قسمت دارد ؛ در قسمت قدیمی درختان اکالیپتوس (Eucalyptus) و در قسمت جدید کاج سنگی (Stone Pine) و کاج دریایی (Maritime Pine) همراه با چند گونه دیگر رشد می کنند. در گذشته ، در این منطقه مردابی قرار داشت که در سال 1939 ، دولت ترکیه پروژه خشک کردن این مرداب را آغاز کرد و در 885 هکتار زمین آن درختان اکالیپتوس کاشت؛ این قسمت همان جنگل قدیمی یا گارسین (Guresin) را تشکیل داد. در سال 1960 بخش جدید جنگل یا تورها امیکسیز (Turban Emeksiz) هم در قسمت های ساحلی توسعه پیدا کرد.

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR